مسابقات انتخابی تیم ملی :
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٩  کلمات کلیدی:

 

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، فدراسیون کشتی با ارسال نمابری زمان برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی در بهمن ماه سالجاری را بشرح ذیل اعلام نمود.

1- رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جهت حضور در جام یادگار امام (ره) طی روزهای 5 تا 7 بهمن ماه .

2- رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد جهت شرکت در جام تختی طی روزهای 12 تا 14 بهمن ماه .

3-مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد جوانان طی روزهای 19 تا 21 بهمن ماه .

همچنین در پایان این نامه فدراسیون کشتی از هیئتهای کشتی سراسر کشور درخواست نموده تا اگر داوطلب میزبانی هر یک از رقابتهای مذکور میباشند مراتب را به آن فدراسیون اعلام نمایند .