مسابقه انتخابی پیام بویری جهت عضویت در تیم کشتی فرنگی جوانان برگزار می شود

مسابقات انتخابی تیم کشتی فرنگی جوانان برای حضور در رقابتهای جهانی تایلند روز سوم مرداد ماه در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود.

 وزن کشی این رقابتها عصر روز دوم مرداد ماه با دو کیلوگرم ارفاق وزن انجام می شود.

74 کیلوگرم:  یوسف قادریان (تهران) پیام بویری (خوزستان)

/ 0 نظر / 31 بازدید