اردوان صاحب عضو کمیته داوران کشتی کشور شد.


 به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، طی حکمی از سوی فدراسیون کشتی اردوان صاحب داور المپیکی خوزستان به عضویت کمیته داوران آن فدراسیون درآمد.

بنابراین گزارش در این حکم آمده است ؛ بنا به پیشنهاد ریاست کمیته داروان کشتی کشور و موافقت فدراسیون کشتی و با توجه به سوابق ارزشمند جنابعالی در امر داوری به این سمت منصوب می شوید .

درپایان نیز فدراسیون کشتی خواستار ارائه دیدگاههای ایشان در جهت بهبود وضع داوری کشور شده است .

/ 0 نظر / 5 بازدید