کشتی فرنگی جوانان انتخابی خوزستان

 با پایان یافتن رقابتهای چهار وزن دوم مسابقات کشتی فرنگی جوانان انتخابی خوزستان  که از صبح روز گذشته با حضور 106 ورزشکار از 11 شهرستان در محل خانه کشتی اهواز برگزار گردیده بود با شناخت نفرات برتر برتر به پایان رسید که کلیه کشتی گیرانی که عناوین اول و دوم را کسب نموده اند بشرح ذیل میباشند .
50 کیلوگرم: 1-بهزاد شیرمردی (اندیمشک).2-بهمن خسروی (اندیمشک).
55 کیلوگرم: 1-مصطفی بهزادی مقدم (بهبهان) 2-دانش مقصودی (ایذه) .
60 کیلوگرم :1-امید قلاوند (اندیمشک)2-پویا بویری (ایذه).
66 کیلوگرم: 1-سیدمرتضی انوشه (امیدیه)2-علی محمدی (ایذه).
74 کیلوگرم:1- رسول گرمسیری (اهواز)2-رضا انوری(ایذه).
84 کیلوگرم:1-یوسف آل محمدی(ایذه)2-حامد ناصری منش(امیدیه).
96 کیلوگرم :1-یونس زیدوند (اندیمشک)2-سجاد اسدی (شوش).
120 کیلوگرم: 1-مهران احمدی (ایذه)2-راوی مرادی(اهواز).

 

/ 0 نظر / 12 بازدید