معرفی کشتی گیران ایذه ای قهرمان جهان

بهروز جمشیدی کاپیتان چندین ساله تیم ملی بزرگسالان ایران قهرمان پیشکسوتان جهان

ابراهیم رضایی عضو تیم ملی نوجوانان در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان 1999دانمارک 

مجتبی شیرمردی عضو تیم ملی نوجوانان ایران

رضا اسدپور قهرمان و نایب قهرمان جوانان جهان

محمد حاتمی نایب قهرمان جوانان جهان

رامین طاهری قهرمان نوجوانان جهان

پیام بویری قهرمان نوجوانان جهان

بهروز کبیری و داریوش مقصودی عضو تیم ملی در مسابقات قهرمانی جوانان جهان

مسعود مرادی عضو تیم ملی در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان

/ 0 نظر / 24 بازدید