کشتی فرنگی نوجوانان انتخابی تیم ملی

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی  ، مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان انتخابی تیم ملی بمنظور حضور در مسابقات آسیایی و جهانی طی روزهای 29 تا 31 فروردین ماه سال 1391 در تهران و با شرایط ذیل برگزار خواهد شد .

1-اوزان و شرایط سنی مسابقات : 
الف) مسابقات در اوزان 42-46-50-54-58-63-69-76-85 و100 کیلوگرم بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد . 

 

ب ) کشتی گیران متولد 11/10/73 لغایت 10/10/75 مجاز به شرکت در این مسابقات میباشند . 
ج ) کشتی گیران متولد 11/10/75 لغایت 10/10/76 (یکسال کوچکتر) با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این سابقات شرکت نمایند.(کشتی گیرانیکه صغر سن گرفته باشند فقط با تاریخ تولد اولیه میتواننددرمسابقات شرکت نمایند)

 

2-وزن کشی مسابقات :

 

الف)وزن کشی اوزان 42-46-50-54- 58کیلوگرم از ساعت 18:00 تا 18:30 روز سه شنبه 29/1/91 انجام و مسابقات آنها در تاریخ چهارشنبه 30/1/91 بر روی سه تشک برگزار خواهد شد.

 

ب) وزن کشی اوزان 63-69-76-85 و100کیلوگرم از ساعت 15:30 تا 16:00روز چهارشنبه 30/1/91 انجام و مسابقات آنها در تاریخ پنجشنبه31/1/91 بر روی سه تشک برگزار خواهد شد.  
توضیح : مسابقات صبح وبعد از ظهر برگزار خواهد شد.

 

3- نفرات واجد شرایط مسابقات :
الف) نفرات اول تا پنجم قهرمانی کشور سال 1390 ( هر وزن 6 نفر) در آبادان .
ب) اعضائ تیم ملی نوجوانان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان در سال 1390 در صورتیکه واجد شرایط سنی باشند  .
ج )سهمیه استانها:
1 – تهران 10 نفر 2 – خوزستان  9 نفر 3 – مازندران 8 نفر 4 – فارس  7 نفر 5 – توابع تهران 6 نفر  6 – لرستان   5 نفر    7 – اصفهان    4 نفر 8 – البرز 3 نفر 9 – سیستان و بلوچستان 2 نفر  10 – سایر استانها هرکدام یک نفر 11- سهمیه کادر فنی   20 نفر

 

/ 0 نظر / 11 بازدید