گام به گام با کشتی


پیش ازبیان نکات مورد نظر دراین بخش باید خدمت کشتی گیران عزیز و مربیان محترم عرض کنم که فراموش نکنیم پیشرفت هررشته ایی بستگی به ارتباطات و فعالیت منطقی ومنطبق با تازه ترین یافته های علمی و ارکان اصلی فعال درآن رشته بستگی دارد واگر ما هم خواستار پیشرفت درامرآموزش کشتی باشیم باید شرایطی ایجاد کنیم که کشتی گیران و مربیان بتوانند به ساده ترین شیوه ها با هم ارتباط داشته باشند تا کشتی گیران بتوانند از دانش مربیان آگاه و مسلح به دانش روز درابعاد مختلف استفاده کنند .

 زندانی کردن اطلاعات و دانش به دست آمده به وسیله افراد توانمند و آگاه منطقی به نظر نمی رسد و باید شرایطی ایجاد شود که تجربیات افراد صاحب سبک و دانش روز دراختیار علاقه مندان به ویژه نوجوانان و جوانان و حتی مربیان و سایر اهالی فن کشتی قرار گیرد.

در چنین شرایطی است که می توان امیدوار بود نوجوانان و جوانان تازه وارد به کشتی با آموزش صحیح و راهنمایی های منطقی در کمترین زمان مسیر پیشرفت و افتخار آفرینی را طی کنند .

اما ادامه مطالب :

شاید یکی از عوامل افت در ورزشکاران این باشد که مربیان آنها نمی توانند نوع تمرینات و آمادگی جسمانی آنها را منطبق با مقررات روز رشته مورد نظر تنظیم کنند .

به نظر می رسد این امر مهم به ویژه درکشتی که متاسفانه در دو دهه اخیر دچار تغییرات گوناگون شده است بیشتر مشهود باشد .

درهمین رابطه در این بخش نوع تمرینات آمادگی جسمانی / بدنسازی / منطبق با مقررات جدید کشتی را موردبررسی قرار خواهیم داد که امیدوارم مورد استفاده عزیزان قرار گیرد.

در سیستم مدرن کشتی امروز باید کشتی گیران به سرعت ، عکس العمل ،قدرت انفجاری ،استقامت در قدرت ،تمرینات هوازی و لاکتیک مجهز شوند و این فاکتورها در تمرینات اماده سازی بیشتر موردتوجه مربیان عزیز قرار گیرد.

به طور مثال در برنامه های تمرینی حداقل باید یک جلسه به تمرینات ایستگاهی اختصاص یابد و همچنین تمرینات پلیومتریک د رکشتی امروز می تواند تاثیرات مستقیم د رنتیجه کشتی داشته باشد نباید فراموش شود.

درتمرینات میدانی پیشنهاد می شود زمانهای بین 4 تا 7 دقیقه برای کشتی گیران در نظر گرفته شود و کشتی گیران نیز توجیه شوند که زمان فوق را باید در مرحله آستانه سیستم تنفس که معمولا بین ضربان 140 الی 160 است بدوند ، البته تکرار زمانها بستگی به شرایط کشتی گیر دارد.

قرار دادن تمرینات هوازی را می توان هم درفعالیت های میدانی وهم به صورت مرورفن پیاده کرد که راه دوم پیشنهاد می شود .

برای استفاده از وزنه پیشنهاد می شود در یک برنامه تمرینی 12 الی 15 روزه یک جلسه تمرین با وزنه قدرتی و یک جلسه تمرین با وزنه استقامتی در نظر گرفته شود.

استفاده از طناب / بالا رفتن / بعداز تمرینات می تواند برای تقویت عضلات شانه و دستها بسیار مفید باشد .

حداقل درتمرینات هفتگی باید دو جلسه مرور فن برای بالا بردن کیفیت تکنیکی و تاکتیکی برای کشتی گیران لحاظ شود که در این جلسات مرور تمامی موارد کشتی درتمرینات مد نظر قرار گیرد.

استفاده از طناب زدن به همراه کش می تواند به عنوان یک تمرین استقامتی مفید باشد.

تمرینات عکس العمل باید در برنامه تمرینی هفتگی لحاظ شود که در کشتی امروز بسیار مفید است .

برای تمرینات لاکتیکی می توان در مرحله تمرین کشتی به این امر پرداخت که برای بالا بردن توان لاکتیک درکشتی گرفتن تایم های مختلف و گرفتن ضربان کشتی گیر و به طور کلی گرفتن زمان تمرین و زمان استراحت خیلی باید دقیق باشد .

/ 0 نظر / 8 بازدید